У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про досвід розробки та впровадження в освітній процес міжнародних магістерських програм на фізичному факультеті та в інституті міжнародних відносин»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

 

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про досвід розробки та впровадження в освітній процес міжнародних магістерських програм на фізичному факультеті та в інституті міжнародних відносин»

від 06 березня 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А. Бугрова «Про досвід розробки та впровадження в освітній процес міжнародних магістерських програм на фізичному факультеті та в інституті міжнародних відносин», Вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка (далі – Університет) відзначає:

 1. В умовах конкуренції на ринку освітніх послуг та вищих навчальних закладів вибір місця навчання відбувається із врахуванням престижності ВНЗ. Її підтвердженням є міжнародне визнання: позиції Університету у міжнародних академічних рейтингах, цитованість у реферативнх базах даних (Scopus, Index Copernicus тощо), кількість іноземних студентів, участь студентів Університету у міжнародних програмах. У цьому аспекті Університет є міжнародно визнаним ВНЗ.
 2. Спільні міжнародні магістерські програми з партнерами є однією із складових, яка відіграє позитивну роль у формуванні позитивного іміджу Університету. Лише за перший рік їх існування (у 2014/2015 н.р.) подвійні дипломи, за укладеними в Університеті 34 угодами, отримали понад 100 українських і 6 іноземних студентів Університету. У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та науковими закладами, міжурядових угод України з урядами зарубіжних країн Університет для часткового навчання, участі у конференціях і літніх школах щороку приймає близько 200 іноземних студентів із 20 країн світу, з яких 70% – на короткотермінові візити, а 30% – на період від трьох місяців до одного року.
 3. Організація відділу академічної мобільності помітно спростила і поставила під єдиний контроль реалізацію програм подвійного дипломування, англомовних магістерських програм; організацію стажування магістрів і викладачів Університету, іноземних магістрів; залучення викладачів із закордонних ВНЗ до читання лекцій в Університеті в рамках програм «Еразмус+», «Секондос», двосторонніх партнерських угод та міжнародних проектів.
 4. З-поміж завдань, що потребують вирішення, варто вказати:

1) в рейтинг QS за предметами із 42 номінованих, увійшла лише математика, за якою Університет у 3-ій сотні;

2) повільно впроваджуються повноцінні магістерські курси англійською мовою;

3) обмежені можливості щодо запрошення іноземних викладачів для викладання певних дисциплін (хоча це й вдається зробити за рахунок іноземних грантів); спільні магістерські програми впроваджуються не на всіх факультетах/ в інститутах.

 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює:

 1. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А. «Про досвід розробки та впровадження в освітній процес міжнародних магістерських програм на фізичному факультеті та в інституті міжнародних відносин» взяти до відома, результати доповіді обговорити на засіданнях кафедр, НМК, вчених рад факультетів/ інститутів.

 

 1. Розробити і розмістити на офіційному веб-сайті Університету правила створення і супроводу міжнародних та англомовних  магістерських програм.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В.А.,

директор НМЦОНП Гожик А.П.

Термін виконання: до 30.06.2017 р.

 

 1. Провести оцінку ризиків для збереження контингенту студентів Університету внаслідок впровадження в освітній процес міжнародних магістерських програм та росту академічної мобільності.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В.А.,

декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 30.06.2017 р.

 

 1. Директору НБ ім.М.Максимовича О.О.Сербіну і начальнику ІОЦ Ю.В.Бойку розробити та реалізувати комплекс заходів щодо забезпечення іншомовних магістерських програм навчально-методичними матеріалами, насамперед електронними, у тому числі шляхом розміщення в інформаційній системі Університету Moodle.

Термін виконання: до 30.12.2017 р.

 

 1. Збільшити у навчальних планах усіх факультетів/ інститутів кількість навчальних курсів (або їх частин), що викладаються іноземними мовами, зокрема мовами ООН, починаючи з 2017/2018 навчального року.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В.А.,

декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 30.06.2017 р.

 

 1. Продовжувати працювати над збільшенням контингенту іноземних студентів в Університеті, використовуючи останню інформацію про рейтинги Університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В.А., проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Бех П.О., завідувач підготовчого відділення для навчання іноземних громадян Задорожна О.С., декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: постійно.

 

 1. Привести у відповідність і підтримувати на рівні сьогодення систему інформаційного забезпечення діяльності Університету в освітньому просторі англійською мовою.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Бех П.О., начальник інформаційно-обчислювального центру  Бойко Ю.В. , директор Центру комунікацій Університету Добржанська О.Л.

Термін виконання: до 01.06.2017 р., далі – постійно.

 

 1. Вченій раді Університету заслухати інформацію про виконання цієї ухвали у березні 2018 року.

 

 1. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А.