Ухвала Вченої ради «Про підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з організації та забезпечення прийому на 2017 рік»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з організації та забезпечення прийому на 2017 рік»

від 05 вересня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії А.П. Креневича «Про підсумки вступної кампанії 2016 року» та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А.Бугрова, Вчена рада відзначає, що у поточному році прийом абітурієнтів на навчання за програмами освітньо-професійної підготовки «Магістр», «Спеціаліст», «Бакалавр» і «Молодший спеціаліст» відбувся організовано й успішно. На всі вищезазначені програми зберігся порівняно високий конкурс вступників. Це створило сприятливі умови для відбору на навчання за ОР «Бакалавр» і ОР «Магістр» абітурієнтів з високими академічними показниками.

При зарахуванні на навчання за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями план державного замовлення виконано у повному обсязі. Значну кількість абітурієнтів зараховано на навчання понад план державного замовлення за кошти юридичних і фізичних осіб.

В ході прийому заяв від вступників, проведення вступних випробувань і зарахування на навчання було забезпечено режим відкритості і прозорості, чітку роботу секретаріатів відбіркових комісій факультетів/ інститутів і коледжів, юридичної служби секретаріату Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет), що дозволило мінімізувати кількість апеляцій та скарг від абітурієнтів.

Вступній кампанії передувало проведення значної професійно-орієнтованої роботи, яку проводили факультети/ інститути і коледжі за координуванням підготовчого відділення. Центр комунікацій Університету на належному рівні здійснював супровід вступної кампанії в засобах масової інформації. ІОЦ Університету і Центр телекомунікацій на професійному рівні забезпечили інформаційну складову вступної кампанії та надійність засобів комунікації.

Разом з тим, хід вступної кампанії вкотре висвітлив ряд проблем, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання в Університеті. Вони стосуються удосконалення Умов та Правил прийому, зокрема з точки зору їхнього кращого адаптування до чинного Закону України «Про вищу освіту» та реалій сьогодення; оптимізації переліку спеціальностей, їхніх ліцензійних обсягів та обсягів державного замовлення; проведення нових ефективних професійно-орієнтаційних заходів для залучення талановитої молоді на навчання в Університеті; популяризації у суспільстві фізико-математичних та природничих спеціальностей.

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії А.П.Креневича і співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи В.А.Бугрова взяти до відома й обговорити їх на засіданнях вчених/ педагогічних рад факультетів, інститутів, коледжів.
 2. Секретаріату Приймальної комісії:
  • Підготувати, за погодженням з ректором Університету, пропозиції щодо внесення змін до Умов прийму до вищих навчальних закладів України у 2017 році відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і подати їх до Міністерства освіти і науки України.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич.

Термін: до 01.10.2016 р.

 • Підготувати та подати на затвердження Вченій раді Університету Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році з урахуванням змін в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України та досвіду минулорічної вступної кампанії.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич.

Термін: до 01.12.2016 р.

 • Підготувати та подати на затвердження ректору Університету пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо плану державного замовлення для навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за всіма освітніми ступенями на 2017 рік.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич, декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: до 01.12.2016 р.

 • Провести навчання для співробітників Підготовчого відділення для навчання іноземних громадян з питань організації вступної кампанії для зарахування іноземних громадян.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров,  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) П.О.Бех, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич, декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: до 01.11.2016 р.

 • Створити робочу групу для вивчення перспектив функціонування та розвитку коледжів Університету, у тому числі щодо проведення вступної кампанії.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, декани факультетів/ директори інститутів, коледжів, в.о. завідувача Підготовчого відділення, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії І.В.Ляшенко.

Термін: до 01.11.2016 р.

 1. Інформаційно-обчислювальному центру Університету:
  • Підготувати, за погодженням з секретаріатом Приймальної комісії, пропозиції до адміністрації Державного підприємства «Інфоресурс» щодо вдосконалення інформаційного супроводу вступної кампанії 2017 року (поточної і підсумкової статистичної звітності, пов’язаної з прийомом на навчання).

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії А.П.Креневич, начальник ІОЦ Ю.В.Бойко, координатор програми інформатизації Університету Ю.М.Тесля.

Термін: до 01.12.2016 р.

 • Удосконалити наявні в Університеті механізми інформаційного супроводу вступної кампанії, зокрема розробити автоматизовану систему генерування звітів для забезпечення Приймальної комісії та відбіркових комісій факультетів/ інститутів/ коледжів оперативною інформацією про хід та результати вступної кампанії.

 

Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко, координатор програми інформатизації Університету Ю.М.Тесля.

Термін: до 01.07.2017 р.

 1. Деканам факультетів/ директорам інститутів, коледжів:
  • Провести оптимізацію ліцензованих обсягів та обсягів державного замовлення на спеціальності з огляду на їхню популярність та актуальність на ринку праці.
  • Опрацювати питання:
   • щодо можливості створення конкурсних пропозицій за освітніми програмами в межах широкого конкурсу за спеціальностями;
   • щодо розширення магістерських англомовних програм і програм подвійного дипломування;
   • щодо професійно-орієнтаційної роботи зі шкільною молоддю, в т.ч. через співпрацю з учительством та батьками;
   • щодо ефективності моделі вступу до магістратури 2016 року.
  • Розробити заходи, спрямовані на популяризацію спеціальностей фізико-математичних та природничих напрямів, для залучення талановитої молоді на навчання в Університеті.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: до 01.12.2016 р.

 • Продовжити роботу із вдосконалення інформаційних сайтів факультетів/ інститутів і коледжів для оперативного інформування вступників. Призначити відповідальних осіб для спілкування з абітурієнтами через електронні засоби, зокрема соціальні мережі, електронну пошту, різноманітні комунікатори (skype, viber, тощо).

Відповідальні: координатор програми інформатизації Університету Ю.М.Тесля, декани факультетів/ директори інститутів, коледжів.

Термін: протягом навчального року.

 • Реалізувати соціальну підтримку та адаптацію абітурієнтів, які є сиротами, учасниками АТО, дітьми учасників АТО або дітьми Героїв Небесної Сотні, вимушеними переселенцями тощо.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, коледжів,  голова Студентського парламенту Т.В. Федорчук.

Термін: протягом навчального року.

 • Спільно з Підготовчим відділенням і студентським активом Університету організувати профорієнтаційну й агітаційну роботу серед учнів випускних класів середніх шкіл і студентів випускних курсів ОР «Бакалавр». Першочергово звернути увагу на профорієнтаційну роботу серед учнів профільних класів ліцеїв, гімназій, коледжів Києва і регіонів України та організацію позиціонування Університету, його інститутів/ факультетів, кафедр і спеціальностей у соціальних електронних мережах.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, коледжів, в.о. завідувача Підготовчого відділення  І.В.Ляшенко, голова Студентського парламенту Т.В. Федорчук.

Термін: протягом навчального року; звіт про виконання профорієнтаційної і агітаційної роботи заслухати на засіданні Вченої ради у червні 2017 року.

 • З метою розвитку ступеневого навчання в Університеті та збереження абітурієнтів на основі базової загальної освіти (з 2017 року буде припинено набір абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти) розглянути можливість впровадження в коледжах Університету надання професійно-технічних освітніх послуг. Для ліцензування робітничих професій (професійно-технічна освіта) ініціювати процес внесення до свідоцтва про державну реєстрацію такого виду економічної діяльності як надання професійно-технічних послуг (85.32 Професійно-технічна освіта).

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи В.А.Бугров, директор НМЦ ОНП  Університету А.П.Гожик, директори відповідних коледжів.

Термін: до 01.12.2016 р.

 • Факультету соціології провести всеохоплююче анкетування першокурсників (включно з коледжами), в якому дослідити мотивації вибору місця навчання, джерела отримання інформації про Університет, питання щодо адаптації в ньому тощо.

Відповідальний: декан факультету соціології А.П.Горбачик.

Термін: до 01.12.2016 р.

 • НМЦ ОНП Університету разом з юридичним факультетом провести аналіз кореляції результатів складання вступних іспитів з використанням технологій ЗНО, отриманих абітурієнтами, які вступали за спеціальністю «081 Право», з їхньою успішністю протягом навчання за ОР «Бакалавр» (середнім балом додатку до диплому).

Відповідальні: директор НМЦ ОНП Університету А.П.Гожик, декан юридичного факультету І.С.Гриценко.

Термін: до 01.01.2017 р.

 1. Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
  • Розробити план заходів щодо інформаційної підтримки вступної кампанії в сучасних засобах масової інформації та організувати активну інформаційну та рекламно-агітаційну кампанію про Університет в електронних і друкованих засобах масової інформації із залучанням до її проведення науково-педагогічних працівників і студентів інститутів міжнародних відносин та журналістики.

Відповідальні: директор Центру комунікацій О.Л. Добржанська, директор інституту міжнародних відносин В.В. Копійка, директор інституту журналістики В.В. Різун, голова Студентського парламенту Т.В. Федорчук.

Термін: протягом навчального року.

 1. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора О.К.Закусила, проректора з науково-педагогічної роботи В.А.Бугрова, проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) П.О.Беха, проректора з науково-педагогічної роботи (виховна робота) В.В.Шамрая.