ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка