Інформація про роботу Вченої ради Університету від 07 листопада 2022 року

Традиційно у перший понеділок місяця відбулося чергове засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, на якому було прийнято важливі рішення.

На початку засідання ректор Університету В.А. Бугров вручив працівникам Університету почесні грамоти та подяки КНУ імені Тараса Шевченка. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм та плідну організаційну, педагогічну й наукову діяльність Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджено Л.В. Губерського, голову Вченої ради Університету; Я.С. Калакуру, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету; А.О. Старостіну, завідувачку кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету. Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначено В.І. Судакова, завідувача кафедри теорії та історії соціології факультету соціології.

Голова Вченої ради оголосив наказ ректора Університету щодо внесення змін щодо складу Вченої ради Університету, зокрема щодо введення до її складу новопризначених начальника Інституту Управління державної охорони України Удовика Миколу Станіславовича, полковника, та начальника Військового інституту Шевченка Анатолія Михайловича, бригадного генерала.

Наприкінці урочистої частини голова Вченої ради Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради Університету, які відсвяткували свої дні народження у період з 03 жовтня до 07 листопада, побажавши їм міцного здоров’я, добробуту та – найголовніше нині – миру на рідній землі.

Ключовими питаннями для розгляду на Вченій раді, щодо яких було прийнято важливі рішення, були – обговорення результатів вступної кампанії 2022 року і завдань щодо організації та забезпечення прийому здобувачів вищої освіти до КНУ імені Тараса Шевченка на наступний рік, а також аналіз результатів акредитації освітніх програм Університету за всіма рівнями вищої освіти у 2021/2022 н.р.

Зокрема, відповідальний секретар Приймальної комісії А.П. Креневич та проректор з науково-педагогічної роботи А.П. Гожик підкреслили, що цьогорічна вступна кампанія була найскладнішою у ХХІ ст. В умовах агресії рф були кардинально змінені умови прийому до закладів вищої і фахової передвищої освіти України в частині вступних випробувань та в частині термінів вступної кампанії, що спричинило відтермінування початку навчального року для вступних курсів. Доповідачі наголосили, що попри усі виклики Університету майже вдалося в цілому досягти оптимістичних прогнозних показників набору за кошти Державного бюджету і навіть вдвічі перевищити прогнозні показники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Водночас було зауважено, що традиційно перебіг вступної кампанії висвітлив питання, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання в Університеті. Ректор В.А. Бугров  підбив підсумки обговорення доповіді та подякував усім членам Приймальної комісії, співробітникам факультетів/інститутів/навчально-наукових інститутів, відділу супроводу вступної кампанії, ПФВ, центру комунікацій за успішно проведену вступну кампанію, що відбувалася в умовах війни.  Після обговорення вказаного питання члени Вченої ради одноголосно прийняли відповідні рішення.

Під час доповіді про результати акредитації освітніх програм Університету за всіма рівнями вищої освіти у 2021/2022 н.р. проректор А.П. Гожик також зауважив, що на акредитацію освітніх програм суттєво вплинула злочинна агресія рф проти України, основними чинниками якої стали кількамісячна окупація значної території північних, східних і південних областей; руйнація і переміщення багатьох ЗВО; погіршення логістики пересування в Україну, за її межі, а також власне в Україні; виїзд значної кількості НПП і здобувачів освіти із ЗВО України за кордон; суттєве погіршення фінансового стану ЗВО України. Утім попри суттєве скорочення кількості акредитацій, Університет у 2021/2022 н.р. залишився найбільшим замовником послуг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України. Понад півсотні акредитаційних процедур на навчальний рік, якими щороку охоплюється більшість структурних підрозділів (у 2021/2022 н.р. – 16), не тільки сприяли кращому розумінню проблем якості освіти на рівні гарантів освітніх програм і кафедр, але й дали суттєвий імпульс інтенсивній розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Доповідач наголосив, що у цьому році на акредитацію подані освітні програми всіх без виключення структурних підрозділів. Така кількість освітніх програм на акредитацію від одного ЗВО, яка є унікальною не тільки в практиці НАЗЯВО, але й в практиці європейського простору вищої освіти, вимагає абсолютної злагодженості дій і високої відповідальності  від усіх задіяних в процесі акредитації структурних підрозділів і посадових осіб. Після обговорення вказаного питання члени Вченої ради одноголосно прийняли відповідні рішення.

З-поміж інших питань, які виносилися на розгляд членів Вченої ради і щодо яких були прийняті позитивні рішення, стали –  внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; видача дипломів здобувачам ступеня доктора філософії в Університеті; схвалення інформації про роботу Постійної історико-меморіальної комісії Вченої ради; реорганізація та перейменування структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка; рекомендація кандидатур для участі у конкурсі  НАН України на здобуття премій для молодих учених і студентів ЗВО за кращі наукові роботи тощо.

 

Вчений секретар Вченої ради                                Світлана ДЯЧЕНКО