Положення про забезпечення дотримання академічної доброчесності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка