Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, зазначених нижче, розміщена в газеті “Освіта України” (№40-41 від 17 жовтня 2022 року)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

ННЦ «Інститут біології та медицини»

– завідувач кафедри загальної та медичної генетики – 1

– завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики – 1

– завідувач кафедри біомедицини – 1

– завідувач кафедри мікробіології та імунології – 1

– завідувач кафедри біохімії – 1

 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»

– професор кафедри геоінформатики – 1

 

Навчально-науковий інститут журналістики

– завідувач кафедри історії журналістики – 1

 

Навчально-науковий інститут високих технологій

– завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ – 1

 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

– завідувач кафедри міжнародного права – 1

 

Навчально-науковий інститут права

– завідувач кафедри конституційного права – 1

– завідувач кафедри цивільного права – 1

 

Навчально-науковий інститут філології

– завідувач кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів – 1

– завідувач кафедри германської філології та перекладу – 1

– завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики –  1

– завідувач кафедри полоністики – 1

– завідувач кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу – 1

Географічний факультет

– завідувач кафедри фізичної географії та геоекології – 1

 

Економічний факультет

– професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу – 1

 

Історичний факультет

– завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки – 1

– завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків – 1

– завідувач кафедри новітньої історії України – 1

– завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи – 1

 

Факультет інформаційних технологій

– завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій – 1

– завідувач кафедри прикладних інформаційних систем – 1

– завідувач кафедри інформаційних систем та технологій – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– завідувач кафедри прикладної статистики – 1

 

Механіко-математичний факультет

– завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь – 1

– завідувач кафедри математичної фізики – 1

– завідувач кафедри загальної математики – 1

– завідувач кафедри комп’ютерних методів механіки і процесів керування – 1

 

Факультет психології

– завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – 1

– завідувач кафедри загальної психології – 1

– завідувач кафедри соціальної роботи – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– завідувач кафедри електрофізики – 1

– завідувач кафедри квантової радіофізики та наноелектроніки – 1

 

Фізичний факультет

– завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики – 1

– завідувач кафедри молекулярної фізики – 1

– завідувач кафедри теоретичної фізики – 1

 

Хімічний факультет

– завідувач кафедри неорганічної хімії – 1

– завідувач кафедри органічної хімії – 1

– завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук – 1

 

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: копії документів про повну загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; копії документів про науковий ступінь, вчене звання; список наукових та науково-методичних праць (за наявності); авторських свідоцтв, дипломів, патентів.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/навчально-наукового інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.