Інформація про роботу Вченої ради від 27 червня 2022 року

В останній понеділок червня відбулося чергове у поточному навчальному році засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі online, до роботи в якому долучилися керівники структурних підрозділів та завідувачі кафедр факультетів/навчально-наукових інститутів Університету.

Засідання розпочалося із доповіді ректора Університету В.А. Бугрова щодо «Завдань КНУ імені Тараса Шевченка на 2022/2023 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018–2025 рр.», у якій, зокрема, було відзначено змістовність та актуальність більшості завдань, визначених вищезазначеним документом попри ускладнення фінансування багатьох напрямів діяльності Університету у нинішніх умовах. Доповідач підкреслив, що попри суттєві зміни до вимог на ринку праці та особливості функціонування класичних університетів України в цих умовах Стратегічний план не втрачає свого фундаментального  значення для визначення головних напрямів діяльності Університету, його ролі у виконанні відповідальних завдань в освітній сфері, збереженні наукового потенціалу та вагомого соціального впливу на воєнно-політичні процеси в час масштабних викликів, які стоять перед всією нашою країною.

Відтак задля подальшого розвитку, розбудови системи забезпечення якості освіти й освітньої діяльності, забезпечення конкурентоспроможності Університету основна увагу на найближчу перспективу має бути зосереджена на освітньому процесі, у сфері досліджень та інновацій, міжнародного співробітництва, інформатизації і розвитку людського потенціалу, що видається можливою завдяки активній участі та плідній співпраці науково-педагогічних і наукових працівників, адміністрації й здобувачів освіти.

Після жвавого обговорення доповіді ректора Університету В.А. Бугрова та на підставі відкритого голосування Вчена рада Університету прийняла відповідне рішення.

З-поміж інших питань, які розглядалися на засіданні Вченої ради і щодо яких були прийняті позитивні рішення, були – рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття Національної премії імені Бориса Патона, затвердження нової форми контракту науково-педагогічного працівника Університету, зміна наукового керівника науково-дослідної роботи, видача дипломів здобувачам ступеня доктора філософії в Університеті, перейменування та ліквідація структурних підрозділів в Університету, а також затвердження іменних стипендій студентам Університету за результатами літньої сесії на 1 семестр 2022/2023 навчального року й академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету.

 

Вчений секретар                                        Світлана ДЯЧЕНКО