Презентація до ухвали Вченої ради “Про результати акредитації освітніх програм Університету за усіма рівнями вищої освіти у 2020/2021 н.р.”