Інформація про роботу Вченої ради 30 червня 2021 року

В останній день червня відбулося фінальне у поточному навчальному році засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дотриманням усіх карантинних обмежень. До засідання долучилися заступники деканів/директорів, голови НМК факультетів інститутів, а також керівники структурних підрозділів, які не є членами Вченої ради.

Засідання розпочалося з урочистого вручення посвідчення та пам’ятної медалі «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» професору кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Володимиру Антоновичу Вергуну та завідувачу кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Юлії Степанівні Мішурі.

Насамкінець урочистої частини голова Вченої ради Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 08 червня по 30 червня 2021 року, побажавши їм міцного здоров’я, творчих успіхів і всіляких гараздів  на власне благо та благо Університету.

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Університету В.А. Бугрова «Завдання КНУ імені Тараса Шевченка на 2021/2022 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр.», Вчена рада відзначила актуальність положень та констатувала змістовність завдань, які передбачені Стратегічним планом, в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг та наукових досліджень, подальшої автономізації закладів вищої освіти, особливо з питань фінансування їхньої діяльності, змін вимог ринку праці, темпів науково-технічного прогресу, розвитку класичних університетів в умовах глобального інноваційного середовища.

Завдяки плідній співпраці науково-педагогічних і наукових працівників, адміністрації та усієї університетської спільноти, а також за активної участі здобувачів освіти впродовж минулого навчального року були виконані всі визначені Вченою радою завдання, досягнуто вагомих позитивних результатів за всіма напрямами, визначеними у Стратегічному плані: освітньому процесі; дослідженнях та інноваціях; міжнародному співробітництві; інформатизації; формуванню суспільних цінностей; розвитку людського потенціалу; управлінні Університетом; створенні, реконструкції та утриманні основних фондів; фінансовому забезпеченні.

Водночас з метою подальшої розбудови системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності, інтенсифікації наукової діяльності та інновацій, зростання рівня участі Університету у проєктах академічної мобільності та активізації популяризації результатів міжнародної мобільності, створення в Університеті сучасного інформаційного середовища, розвитку інфраструктури комп’ютерної мережі, моніторингу дотримання норм і правил Етичного кодексу університетської спільноти та врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому середовищі, розвитку інфраструктури, поліпшення людського потенціалу та покращення фінансового і матеріально-технічного забезпечення визначено систему завдань КНУ імені Тараса Шевченка на наступний навчальний рік.

Розгляд кадрових питань розпочався із обрання на посади науково-педагогічних працівників після проходження конкурсу. Розглянувши об’єктивну інформацію про претендентів, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників відповідних кафедр факультетів/інститутів, Вчена рада ухвалила обрати 1 особу на посаду завідувача кафедри та 10 – на посади професорів відповідних факультетів/інститутів.

Голова Постійної комісії Вченої ради Л.І. Остапченко представила на затвердження Вченої ради пропозиції кафедр, факультетів/ інститутів про визнання кращими викладачами Університету у 2020/2021 н.р. Після розгляду пропозицій Постійної комісії Вчена рада Університету схвалила і затвердила їх, а також прийняла рішення про нагородження кращих викладачів КНУ імені Тараса Шевченка поточного навчального року відповідними дипломами.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи А.П. Гожика щодо вимог, які висуваються до претендентів на здобуття вчених звань у КНУ імені Тараса Шевченка, та про тимчасові критерії щодо оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників КНУ імені Тараса Шевченка, які претендують на укладення контракту після проходження конкурсу та переукладення контракту на наступний термін, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, були – реорганізація структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка, затвердження Положення про Український фізико-математичний науковий ліцей-інтернат Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підтримка висунення доктора медичних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика О.К. Толстанова кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю «Соціальна медицина», затвердження іменних стипендій студентам Університету за результатами літньої сесії на 1 семестр 2021/2022 н.р. та академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету.

Вчений секретар                                       Світлана ДЯЧЕНКО