УХВАЛА Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про досвід факультетів/інститутів щодо популяризації освітніх програм Університету в країнах світу, акредитації освітніх програм в закордонних ЗВО-партнерах, впровадження англомовних освітніх програм третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) для іноземних громадян» від 17 травня 2021 року