Положення про гаранта освітньої програми в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка