Інформація про роботу Вченої ради від 01 лютого 2021 року

У перший понеділок місяця відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі онлайн-конференції, зважаючи на продовження карантинних обмежень у закладах вищої освіти.

Заслухавши та обговоривши результати фінансово-господарської діяльності Університеті у 2020 році, про які доповіли головний бухгалтер Університету Валентина Петрівна Денисенко та проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Олександр Дмитрович Рожко, Вчена рада  ухвалила річний фінансовий звіт Університету.

Відповідно до порядку денного, Вчена рада Університету розглянула кадрове питання щодо присвоєння вчених звань і постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо їх присвоєння 13 професорам і 6 доцентам, які рекомендовані вченими радами факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ще одним кадровим питанням, щодо якого Вчена рада прийняла позитивне рішення, було висунення кандидатур у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України. Заслухавши та обговоривши інформацію, представлену деканами факультетів/ директорами інститутів щодо кандидатур професорів, докторів наук, рекомендованих вченими радами факультетів/ інститутів для висунення у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України, Вчена рада ухвалила висунути  професорів, докторів наук КНУ імені Тараса Шевченка кандидатами у дійсні члени (академіки) НАН України та члени-кореспонденти 14 професорів, докторів наук Університету, згідно з наявними вакансіями академіків та членів-кореспондентів з відповідних спеціальностей.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою прийняті позитивні рішення, – були рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим, стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічної стипендії  Кабінету Міністрів України; створення та перейменування структурних підрозділів на економічному та географічному факультетах; схвалення інформації про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань етики.

 

Вчений секретар                                                            С.І. Дяченко