Інформація про роботу Вченої ради від 29 грудня 2020 року

29 грудня в режимі online відбулося позачергове засідання Вченої ради Університету з дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів, зважаючи на продовження карантинних обмежень у закладах вищої освіти.

Відповідно до порядку денного, начальник ПФВ Ольга Борисівна Білявська доповіла про фінансовий план Університету на 2021 рік. Доповідач окреслила обсяг фінансування Університету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Заслухавши та обговоривши зазначене питання, Вчена рада ухвалила фінансовий план Університету на 2021 рік.

Традиційно у кінці календарного року Вчена рада розглянула і затвердила:

1) Правила прийому на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2021 році та додатки до них:

  • Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2021 році;
  • Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2021 році.

2) Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2021 році.

З-поміж інших важливих питань, розглянутих і схвалених на засіданні Вченої ради питань, були – затвердження нових описів освітніх програм, спільних програм підвищення професійних компетентностей (кваліфікацій) ТВО «МЦФЕР­­-УКРАЇНА» та Інституту післядипломної освіти Університету, внесення змін до описів освітніх програм та затвердження їхніх нових редакцій.

 

 

Вчений секретар                                                            С.І. Дяченко