Інформація про роботу Вченої ради від 12 жовтня 2020 року

Інформація про роботу Вченої ради від 12 жовтня 2020 року

12 жовтня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка в режимі онлайн-конференції, зважаючи на продовження карантинних обмежень у закладах вищої освіти.

На початку засідання ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив посвідчення та пам’ятну медаль «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» доктору філософських наук, професору, декану філософського факультету Конверському Анатолію Євгеновичу.

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії Андрія Павловича Креневича та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Анатолійовича Бугрова «Про результати вступної кампанії 2020 року і завдання щодо організації та забезпечення прийому абітурієнтів до КНУ імені Тараса Шевченка на 2021/2022 н.р.» Вчена рада констатувала, що у поточному році прийом абітурієнтів на навчання за освітніми програмами і спеціальностями освітніх рівнів «Магістр» і «Бакалавр», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» відбувся організовано й успішно. Традиційно, Університет став лідером за кількістю поданих заяв для участі у конкурсі – понад 56 тисяч. Водночас перебіг вступної кампанії висвітлив певні проблеми, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання в КНУ імені Тараса Шевченка. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Голова Вченої ради Університету Л.В. Губерський представив членам Вченої ради для затвердження проєкт плану роботи Вченої ради на 2020-2021 н.р. й проєкт складу Постійних комісії Вченої ради та плану їхньої роботи, Після обговорення було прийнято рішення схвалити проєкти зазначених документів.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – присвоєння вчених звань, зарахування до докторантури на 2020–2022 н.р.; надання рекомендацій щодо внесення фондів рідкісних та цінних зібрань/колекцій Астрономічної обсерваторії, Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України; результати першого етапу конкурсного відбору МОН України проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2020 році, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету у 2021-2023 рр.; видача дипломів здобувачам ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка тощо.

 

 

Вчений секретар                                                                С.І. Дяченко