Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

(оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад опубліковане в газеті “Сучасна освіта України” (№35 від 07 вересня 2020 року))

 

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

– завідувач кафедри мовної підготовки – 1

– завідувач кафедри внутрішньої медицини – 1

– професор кафедри біофізики та медичної інформатики – 1

 

Інститут високих технологій

– професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – 1

–  професор кафедри супрамолекулярної хімії – 1

 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»

– завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин – 1

– завідувач кафедри геофізики – 1

– професор кафедри геології родовищ корисних копалин – 1

– доцент кафедри геоінформатики – 1

 

Інститут журналістики

– завідувач кафедри мови та стилістики – 1

– завідувач кафедри телебачення та радіомовлення – 1

– професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю – 1

професор кафедри видавничої справи та редагування – 1

 

Інститут міжнародних відносин

– завідувач кафедри міжнародного приватного права – 1

– завідувач кафедри міжнародної інформації – 1

– професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин – 2

– професор кафедри міжнародних фінансів – 1

– професор кафедри міжнародного приватного права – 1

– професор кафедри іноземних мов – 1

 

Інститут права

– завідувач кафедри адміністративного права та процесу – 1

– завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права – 1

– завідувач кафедри службового та медичного права – 1

– завідувач кафедри теорії та історії права та держави – 1

– завідувач кафедри цивільного процесу – 1

– завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики – 1

– завідувач кафедри кримінально-правової політики та кримінального права – 1

– завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою – 1

– завідувач кафедри іноземних мов – 1

– завідувач кафедри фінансового права – 1

– професор кафедри адміністративного права та процесу2

– професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права 1

– професор кафедри службового та медичного права1

– професор кафедри теорії та історії права та держави 7

– професор кафедри цивільного процесу 1

– професор кафедри кримінального процесу та криміналістики 4

– професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права5

– професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою – 4

– професор кафедри конституційного права 1

– професор кафедри екологічного права 1

– професор кафедри цивільного права 1

– професор кафедри фінансового права – 1

доцент кафедри адміністративного права та процесу4

– доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права 9

– доцент кафедри службового та медичного права2

доцент кафедри теорії та історії права та держави – 14

– доцент кафедри цивільного процесу5

– доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики5

– доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права6

доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою – 9

– доцент кафедри іноземних мов3

– доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення2

– доцент кафедри фінансового права 1

– доцент кафедри конституційного права 1

– доцент кафедри господарського права та процесу 1

асистент кафедри адміністративного права та процесу2

– асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права  1

– асистент кафедри службового та медичного права1

– асистент кафедри теорії та історії права та держави3

– асистент кафедри цивільного процесу2

– асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики3

– асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права3

– асистент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою – 1

асистент кафедри фінансового права2

– асистент кафедри господарського права та процесу 1

 

Інститут філології

– завідувач кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів – 1

– завідувач кафедри української та російської мов як іноземних – 1

– завідувач кафедри фольклористики – 1

– професор  кафедри романської філології  – 1

професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1

– професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики – 1

– професор кафедри фольклористики – 1

– професор кафедри слов’янської філології – 1

– професор (0,5 ставки) кафедри української мови та прикладної лінгвістики – 1

– доцент (0,75 ставки) кафедри української та російської мов як іноземних – 2

 

Географічний факультет

– завідувач кафедри геодезії та картографії – 1

– завідувач кафедри країнознавства та туризму – 1

– професор кафедри географії України – 1

 

Економічний факультет

– завідувач кафедри економічної кібернетики – 1

– завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 1

– професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва – 2

– професор кафедри економічної кібернетики – 1

– професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки – 2

– професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту – 1

– професор кафедри фінансів – 1

 

Історичний факультет

–  професор кафедри етнології та краєзнавства – 1

 

Механіко-математичний факультет

– завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки – 1

– професор кафедри геометрії, топології і динамічних систем – 1

– асистент кафедри математичної фізики – 1

 

Факультет інформаційних технологій

– завідувач кафедри програмних систем і технологій – 1

– завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації – 1

– завідувач кафедри інтелектуальних технологій – 1

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

– завідувач кафедри обчислювальної математики – 1

– професор кафедри дослідження операцій – 2

– професор кафедри моделювання складних систем – 1

– професор кафедри прикладної статистики – 1

– доцент кафедри обчислювальної математики – 1

– доцент кафедри інтелектуальних програмних систем – 1

 

Факультет психології

– завідувач кафедри педагогіки – 1

– завідувач кафедри експериментальної та прикладної психології – 1

– професор кафедри психодіагностики та клінічної психології – 1

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

– завідувач кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем – 1

– завідувач кафедри нанофізики та наноелектроніки – 1

– професор кафедри медичної радіофізики – 1

– професор кафедри фізичної електроніки – 1

 

Факультет соціології

–  завідувач кафедри галузевої соціології – 1

– завідувач кафедри теорії та історії соціології – 1

– завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

– професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень – 1

– професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин – 1

 

Фізичний факультет

– професор кафедри квантової теорії поля – 1

– професор кафедри фізики функціональних матеріалів – 1

 

Філософський факультет

– завідувач* кафедри теоретичної і практичної філософії – 1

– завідувач* кафедри державного управління – 1

– завідувач* кафедри політології – 1

– професор кафедри державного управління – 1

 

Вимоги до претендентів на посади завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади завідувача* кафедри: науковий ступінь та вчене (почесне) звання професора відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади професора: вчене звання та/або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі АБО вчене звання та/або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше як 8 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь або вчене звання; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Вимоги до претендентів на посади асистента: науковий ступінь (або ступінь магістра) або вчене звання; володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю відповідного факультету/інституту.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.

 

 

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича

– директор – 1

 

Вимоги до претендента:

  • вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань (повна вища освіта відповідного напряму підготовки за ОКР «спеціаліст») або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування»;
  • стаж бібліотечної роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років;
  • обов’язкова наявність наукових публікацій із проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства.

Термін подачі заяви для участі в конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати: документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання; список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються вченому секретарю Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Примітка: Університет житлом не забезпечує.