Інформація про роботу Вченої ради 03 лютого 2020 року

У перший понеділок лютого відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені заступники деканів/директорів з виховної роботи, а також керівники структурних підрозділів Університету, які не є членами вченої ради.

Засідання розпочалося із розгляду кадрового питання – присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами таємного голосування Вчена рада присвоїла вчені звання 3 професорам і 6 доцентам, 2 старшим науковим співробітникам та ухвалила подати відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії МОН України.

Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера В.П. Денисенко «Про результати фінансово-господарської діяльності Університету у 2019 році» та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) О.Д. Рожка, Вчена рада ухвалила річний фінансовий звіт.

Із доповіддю «Про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка» виступили керівник Центру виховної роботи І.В. Кондратьєва та голова Студентського парламенту Університету В.О. Сасін. Після жвавого обговорення Вчена рада ухвалила відповідне рішення.

З-поміж інших питань, щодо яких Вчена рада прийняла позитивне рішення, були – реорганізація кафедри на економічному факультеті; рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка, премій Верховної Ради молодим ученим; висунення наукової роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки; затвердження Порядку вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та бланка диплома доктора філософії й інші важливі питання для успішної діяльності Університету.

 

Вчений секретар                                                       С.І. Дяченко