Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка про «Стан і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський
УХВАЛА
Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Стан і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»
від 18 січня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри фізичного виховання та спорту професора Кочергіної Тетяни Іванівни, Вчена рада відзначає, що центром фізичного виховання і спорту в КНУ імені Тараса Шевченка є кафедра фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу, яка відповідає університетським вимогам, забезпечує належний рівень якості навчально-методичної та виховної роботи.
Матеріальну базу кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу складають: спортивний комплекс (гімнастична, ігрова та тренажерна зали, зала сухого плавання, зала спецмедвідділення, зала важкої атлетики), 2 спортивні зали (ІМВ та ННІ «Інститут геології»), басейн, стадіон, 6 ігрових майданчиків (для гри у великий теніс, 2 для футзалу, 2 для волейболу та 1 для гандболу). Крім цього, для занять спортом студенти і співробітники можуть користуватися 5 спортивними майданчиками у студентському містечку (баскетбол, футбол, волейбол, великий теніс) та тренажерними залами в гуртожитках Університету (№1, 2, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20).
Навчальний процес здійснюють шість методичних комісій з різних видів спорту, до складу яких входить 38 науково-педагогічних працівників (8 з них є штатними співробітниками, оплата праці для яких здійснюється за рахунок власних надходжень Університету).
Склад кафедри:
професорів – 1; старших викладачів – 14; викладачів – 23 особи. На кафедрі працюють два заслужені майстри спорту, один майстер спорту міжнародного класу, 11 майстрів спорту СРСР, 3 майстри спорту України, 21 кандидат в майстри спорту. Всі викладачі мають вищу освіту. Вищевказані штатні працівники обрані за конкурсом.
У зв’язку із входженням України до системи єдиної європейської освіти, фізичне виховання є позакредитною факультативною дисципліною, що зумовлює перехід до принципів індивідуального та особистісного підходу, від традиційної системи викладання фізичного виховання до поєднання секційної моделі та індивідуальної, яка спрямована на особистість студента, а не на суто зовнішні показники, що характеризуються контрольними нормативами.
Ця модель стане, в майбутньому, основою для забезпечення і розвитку фізичного, психологічного та духовного здоров’я кожного члена університетської спільноти.
Ще одним варіантом моделі фізичного виховання може бути створення окремо від кафедри спортивного клубу Університету, що міг би використовуватися для напівпрофесійної підготовки команд студентів та співробітників. Однак прийняття такої концепції потребує додаткових фінансових та людських ресурсів.
Враховуючи критичну ситуацію, що склалася зі станом здоров’я молоді в Україні (відсутність спортивних секцій тощо) основною метою є формування належної мотивації студентів до здорового способу життя.
На сьогодні статистика стану захворюваності серед студентів КНУ імені Тараса Шевченка має такі показники (за даними Студполіклініки): 667 студентів знаходяться на постійному диспансерному обліку, з яких 474 через терапевтичні захворювання, 107 – гінекологічні, 62 – неврологічні тощо.
Підтвердженням цього є те, що на спецмедвідділенні кафедри займається 916 студентів 1-2 курсів.
Дослідження, проведені навчальною лабораторією з прикладних соціологічних досліджень факультету соціології в 2015 р., свідчать про те, що більшість студентів задоволені Спартакіадами та спортивними змаганнями, які проводяться в Університеті (3,45 за 5-бальною шкалою). Інтерес до занять фізичного виховання можна підвищити, якщо в якості засобів використовувати ті види рухової активності, які користуються більшою популярністю серед студентів.
Однією із мотиваційних складових занять спортом є можливість надання особам, які працюють і навчаються в КНУ імені Тараса Шевченка, брати участь у факультетських, університетських і міських змаганнях.
Кафедра фізичного виховання та спорту регулярно проводить внутрішню Спартакіаду серед студентів із 17 видів спорту, у якій активну участь беруть 19 факультетів та інститутів. У 2012/2013 н.р. проведено 21 змагання (3 064 студенти), у 2013/2014 н.р. – 21 змагання (3 008 студентів), у 2014/2015 н.р. – 19 змагань (2 903 студенти).
Збірні команди Університету постійно беруть участь у Всеукраїнських та міських змаганнях, Універсіадах м. Києва та України, Спартакіадах Голосіївського району м. Києва.
Збірна Університету показала найкращі результати у таких змаганнях: Спартакіада Голосіївського району м. Києва серед студентів – І місце; загальнокомандний залік та професорсько-викладацький склад КНУ імені Тараса Шевченка – І місце; Кубок України зі спортивної аеробіки – І місце (у загальнокомандному заліку в складі збірної команди м. Києва); XII літня Універсіада м. Києва з плавання – II місце; XII літня Універсіада України з плавання – III місце (серед ВНЗ – 3 категорії); XII літня Універсіада м. Києва з шахів – II місце, волейбол (юнаки) – III місце. Загалом, студенти взяли участь у 27 змаганнях.
За обраною темою – «Організація та формування здорового способу життя студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка» – викладачами кафедри було підготовлено 14 доповідей для участі у міжнародних конференціях та 7 статей у Всеукраїнських конференціях.
Протягом 2010-2015 рр. на кафедрі проводились щорічні науково-методичні конференції, на яких заслухано 20 доповідей з вищевказаної теми.
Впродовж 2010-2015 рр. викладачами кафедри було видано 13 методичних посібників. Здійснювалося керівництво науковою роботою студентів для підготовки наукових статей та доповідей на конференціях (у 2012 р. – 14; у 2014 р. – 11; у 2015 р. – 21).
Базовою ланкою виховної роботи зі студентами є діяльність кураторів, відповідальних за фізичне виховання студентів на факультетах/ в інститутах. Виховну роботу проводять 19 кураторів, які призначені з числа найбільш досвідчених викладачів кафедри.
Разом з тим на кафедрі фізичного виховання та спорту залишаються невирішені проблеми, а саме:
1) зношеність матеріально-технічної бази та інвентарю, зокрема необхідність поновлення покриття 6 спортивних майданчиків (заміна з асфальтного на штучне); побудова гімнастичного майданчика для студентів на території стадіону; заміна тренажерної лінії в приміщенні спорткомплексу (старі тренажери закуплені ще в 1989 р.);
2) неможливість займатися спортом в межах спорткомплексу студентам ОР «бакалавр» 3, 4 курсів та ОР «магістр» 1, 2 курсів;
3) слабка пропускна спроможність басейну та залів спорткомлексу (велика кількість студентів не мають можливості до них потрапити);
4) відсутність куратора з фізичного виховання для іноземних студентів, у зв’язку з чим іноземні студенти практично не займаються фізичним вихованням та спортом в Університеті;
5) відсутність щорічного звіту завідувача кафедри про стан фізичного виховання та спорту в Університеті (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 05.12.2014 р.).

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює:
1. Доповідь завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу Кочергіної Т.І. «Стан і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» взяти до відома; матеріали доповіді обговорити на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів, опублікувати в газеті «Київський університет» і розмістити на сайті Університету.
2. Факультетам/ інститутам, кафедрі фізичного виховання та спорту посилити роботу щодо залучення українських й іноземних студентів до занять фізкультурою та спортом.
Термін виконання: постійно.
3. Кафедрі фізичного виховання та спорту запропонувати базові моделі і різні форми їх поєднання для забезпечення якісного викладання фізичного виховання в Університеті. Оптимізувати час для занять фізкультурою і спортом студентами та співробітниками Університету.
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І.
Термін виконання: постійно.
4. Інформувати деканати факультетів (інститутів) про якість відвідування студентами занять з фізкультури.
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І.
Термін виконання: постійно.
5. Оприлюднювати на сайті кафедри фізичного виховання та спорту, веб-сайті Університету і в газеті «Київський університет» щорічний звіт про стан фізичного виховання та спорту в Університеті.
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І.
Термін виконання: постійно.
6. Студентському активу пропагувати здоровий спосіб життя, посилити боротьбу з палінням та вживанням алкогольних напоїв.
Термін виконання: постійно.
7. Створити електронний ресурс з можливістю віддаленого резервування часу відвідування студентами секційних занять.
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І., начальник ІОЦ Бойко Ю.В.
Термін виконання: до 31.12.2016 р.
8. Привести у відповідність кількість навчально-тренувальних груп в спортивних секціях до кількості студентів, які віддають перевагу кожному з видів спорту (із врахуванням наявної матеріально-технічної бази), враховувати пріоритети студентів в кадровій політиці кафедри.
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І.
Термін виконання: до 31.12.2018 р.
9. Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» №1045, від 09.12.2015 р. розробити тести і нормативи для щорічного (починаючи з 2017 р.) оцінювання підготовленості населення України
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І.
Термін виконання: до 01.12.2016 р.
10. Облаштувати спортивні майданчики за європейським стандартом.
Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Кочергіна Т.І., проректор з АГР Макаренко В.П.
Термін виконання: до 31.12.2016 р.
11. Інформацію про виконання Ухвали «Стан і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» заслухати в січні 2017 р.
12. Контроль за виконанням Ухвали покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (виховна робота) В.В. Шамрая.