Інформація про роботу Вченої ради 13 січня 2020 року

Тринадцятого січня 2020 року відбулося перше у 2020 році розширене засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені заступники деканів факультетів/директорів інститутів з наукової роботи, директор корпорації «Науковий парк “Київський університет імені Тараса Шевченка”» С.В. Лущик, завідувачі кафедр факультетів/інститутів, керівники наукових тем, керівники служб НДЧ, заступники директора, завідувачі відділів Наукової бібліотеки ім.М. Максимовича.

На початку засідання ректор Університету Л.В. Губерський привітав із нагородженням і вручив Відзнаки Вченої ради Фрицькому Ігорю Олеговичу, доктору хімічних наук, професору, завідувачу кафедри фізичної хімії хімічного факультету; Хоменко Ірині Вікторівні, доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри логіки філософського факультету; Сидоренко Наталії Миколаївні, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри історії журналістики інституту журналістики; Тищенку Костянтину Миколайовичу, доктору філологічних наук, професору кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу інституту філології.

Продовжуючи урочисту частину, ректор Л.В. Губерський привітав із присвоєнням вченого звання і вручив атестат професора кафедри державного управління доктору політичних наук, завідувачу кафедри державного управління Неліпі Дмитру Васильовичу; диплом доктора економічних наук доценту кафедри міжнародного бізнесу інституту міжнародних відносин Приятельчук Олені Анатоліївні.

Насамкінець урочистої частини  ректор Університету Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували дні народження у період з 03 грудня 2019 року по 13 січня 2020 року, побажавши їм міцного здоров’я, творчих злетів на благо Університету та всіляких гараздів.

Традиційно на початку нового календарного року проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк виступив із доповіддю «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2019 рік та завдання на 2020 рік», зауваживши, що результати проведеної протягом 2019 року роботи на всіх факультетах/в інститутах та в наукових підрозділах Університету в цілому є задовільними завдяки послідовній та цілеспрямованій реалізації факультетами/ інститутами й науковими підрозділами Університету рішень та програм МОН України, спрямованих на розвиток інноваційної та науково-дослідницької діяльності у вітчизняних закладах вищої освіти. Водночас доповідач наголосив, що, попри позитивний результат науково-дослідницької роботи у минулому році, необхідність підтримки належного – традиційно високого для Університету дослідницького типу – рівня наукового потенціалу вимагає постійного удосконалення організаційних засад науково-дослідницької роботи, зокрема в контексті стрімкого розвитку інноваційних процесів та їх нормативно-правового забезпечення, а також з урахуванням особливостей чинної законодавчої бази, покликаної регулювати наукову та науково-освітню діяльність вітчизняних ЗВО. Окресливши коло пріоритетних для Університету в 2020 році завдань, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк також окреслив результати роботи експертної групи щодо «Програми розвитку Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка» на 2015-2020 рр. Утім, зважаючи на додаткові завдання, які постають перед Науковою бібліотекою, Вчена рада прийняла рішення доручити Постійній комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи вивчити окремі аспекти цього питання, а потім уже винести його розгляд на одне із наступних засідань Вченої ради Університету.

Відповідно до Статуту КНУ імені Тараса Шевченка та Порядку конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників в Університеті, після жвавого обговорення кандидатур претендентів на заміщення вакантних посад завідувача кафедри та професора Вчена рада ухвалила обрати 6 осіб на вказані вище посади географічного, хімічного, юридичного факультетів та інституту високих технологій.

З-поміж інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, –  затвердження іменних стипендій студентам Університету за результатами зимової сесії на 2 семестр 2018/ 2019 навчального року та академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету; Положення про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти; визначення та затвердження на 2020 рік розміру Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка; затвердження звіту стипендіата Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка; рекомендація кандидатур для участі у конкурсі на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених; схвалення у першому читанні стратегій розвитку ЗФПО «Оптико-механічний коледж», Коледжу геологорозвідувальних технологій, Українського-фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка тощо.

 

Вчений секретар                                                                       С.І. Дяченко