Інформація про роботу Вченої ради 16 грудня 2019 року

16 грудня 2019 року відбулося позачергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проректор з наукової роботи Віктор Семенович Мартинюк повідомив, що на виконання наказу ректора Л.В. Губерського було оголошено конкурс і створено конкурсну комісію Київського національного університету імені Тараса Шевченка для розгляду справ претендентів на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих підрозділах Університету. Після розгляду кожної із кандидатур та жвавого обговорення їх наукового доробку Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Голова Постійної комісії Вченої ради з питань етики В’ячеслав Михайлович Мордвінцев представив на розгляд присутніх Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Після обговорення його ключових положень Вчена рада ухвалила прийняти документ за основу у першому читанні.

З-поміж інших питань, щодо яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, були – нагородження науково-педагогічних працівників Університету Відзнаками Вченої ради; реорганізація окремих структурних підрозділів Університету; затвердження описів освітніх програм тощо.

Вчений секретар                                                                 С.І. Дяченко