Інформація про роботу Вченої ради 02 грудня 2019 року

Інформація про роботу Вченої ради 02 грудня 2019 року

02 грудня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені керівники підрозділів Університету, які не є членами Вченої ради.

Перед розглядом основних питань ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив диплом доктора наук із державного управління доценту кафедри політології Олегу Анатолійовичу Зубчику. Також голова Вченої ради привітав і вручив Подяку Рівненської обласної ради професору, заступнику декана філософського факультету Ларисі Григорівні Комасі.

Насамкінець урочистої частини ректор Університету Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради, які відсвяткували свої дні народження у період з 05 листопада по 02 грудня поточного року, побажавши їм міцного здоров’я, натхнення, усіляких гараздів та творчих злетів на благо Університету.

Після обговорення питання щодо присвоєння вчених звань Вчена рада Університету постановила клопотати перед Міністерством освіти і науки України щодо їх присвоєння 15 доцентам та 2 старшим дослідникам, які рекомендовані факультетами/інститутами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про фінансовий план Університету на 2020 рік доповіла начальник ПФВ Ольга Борисівна Білявська. Доповідач окреслила обсяг фінансування Університету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Заслухавши та обговоривши зазначене питання, Вчена рада ухвалила фінансовий план Університету на 2020 рік.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою радою були прийняті позитивні рішення, – затвердження лімітів стипендіатів Університету на 2 семестр 2019-2020 н.р.; погодження проєкту Правил прийому на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2020 році; схвалення інформації про роботу Постійної правничої комісії Вченої ради та інформації про роботу тимчасової комісії щодо реорганізації ОМК і КГРТ у заклади фахової передвищої освіти; рекомендація кандидатур аспірантів Університету для призначення академічної стипендії Президента України, стипендії Кабінету Міністрів України та стипендії імені М.С. Грушевського; зміна наукового керівника науково-дослідної роботи №18БП037-01 «Супрамолекулярні ансамблі в розчині і на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні реагенти спрямованої дії в хімічному аналізі» та наукової роботи №18БФ051-01М «Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низькорозмірних напівпровідникових системах на основі кремнію».

Вчений секретар                                              С.І. Дяченко