Інформація про роботу Вченої ради 09 вересня 2019 року

Інформація про роботу Вченої ради 09 вересня 2019 року

Дев’ятого вересня перше у 2019-2020 н.р. засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочалося з урочистостей: ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив Подяку ректора Університету українському дипломату, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Державі Кувейт Володимиру Сергійовичу Толкачу, за сприяння якого між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Кувейтським Університетом була налагоджена і діє вже три роки програма академічних обмінів студентами. Також голова Вченої ради вручив відомчі відзнаки МОН України: нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» директору НМЦ ОНП Університету Гожику Андрію Петровичу та завідувачу кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Любіцевій Ользі Олександрівні; Почесну грамоту доценту кафедри інтелектуальних технологій факультету інформаційних технологій Іларіонову Олегу Євгеновичу; Грамоту доценту кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Луковій-Чуйко Наталії Вікторівні; Подяку декану факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Анісімову Ігорю Олексійовичу, декану факультету психології Данилюку Івану Васильовичу, професору кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин Луцишин Зоряні Орестівні, директору ННІ «Інститут геології» Михайлову Володимиру Альбертовичу, завідувачу кафедри теорії та технології програмування Нікітченку Миколі Степановичу, завідувачу кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Снитюку Віталію Євгеновичу, доценту кафедри економічної кібернетики Ставицькому Андрію Володимировичу.

Також за високий професіоналізм в організації науково-методичної, науково-дослідної роботи і значний особистий внесок у розвиток освіти і науки України ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив Відзнаку Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктору хімічних наук, професору, професору кафедри органічної хімії хімічного факультету Войтенко Зої Всеволодівні та доктору філософських наук, професору, професору кафедри політології філософського факультету, голові Ради ветеранів Університету Кирилюку Федору Михайловичу. На цьому ж засіданні голова Вченої ради Л.В. Губерський привітав і вручив від імені президії Національної академії педагогічних наук України Кирилюку Ф.М. медаль «Іван Франко».

Традиційно на першому засіданні Вченої ради у новому навчальному році ректор Університету Л.В. Губерський вручив дипломи встановленого зразка «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» науково-педагогічним працівникам, які визнані кафедрами, вченими радами відповідних факультетів/ інститутів кращими у минулому навчальному році. За результатами роботи у поточному році цього звання удостоєні Андрійчук Олена Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини»; Остапенко Олександр Петрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового забезпечення військ військового факультету фінансів і права військового інституту, підполковник; Квасниця Ірина Вікторівна – кандидат геологічних наук, доцент кафедри мінералогїі, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології»; Скришевський Валерій Антонович – доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ інституту високих технологій; Черемних Інна Володимирівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри телебачення та радіомовлення інституту журналістики; Даниленко Сергій Іванович – доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародних комунікацій і комунікативних технологій інституту міжнародних відносин; Жукевич Ірина Петрівнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту Управління державної охорони України; Давидов Валентин Івановичкандидат філологічних наук, завідувач кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів інституту філології; Шевченко Ольга Григорівна кандидат географічних наук, доцент кафедри метеорології та кліматології географічного факультету; Лютий Ігор Олексійовичдоктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів економічного факультету; Терпиловський Ростислав Всеволодович – доктор історичних наук, завідувач кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету; Шевченко Віктор Леонідовичдоктор технічних наук, професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій; Якимів Роман Ярославовичкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики; Капустян Олексій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету; Чуйко Олена Василівнадоктор психологічних наук, завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології; Фелінський Георгій Станіславович доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; Мороз Євгенія Олегівнакандидат соціологічних наук, асистент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології; Доценко Іван Сергійович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри квантової теорії поля фізичного факультету; Приятельчук Анатолій Олексійович – кандидат філософських наук, завідувач кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету; Мілохов Демид Сергійовичкандидат хімічних наук, асистент кафедри органічної хімії хімічного факультету; Бобровник Світлана Василівнадоктор юридичних наук, завідувач кафедри теорії права та держави юридичного факультету; Сварич Надія Зіновіївна – кандидат філологічних наук, викладач секції української мови підготовчого відділення; Головченко Ольга Петрівнавикладач кафедри фізичного виховання і спорту Навчально-спортивного комплексу, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики кафедри фізичного виховання та спорту НСК.

Насамкінець урочистої частини ректор Університету Л.В. Губерський привітав членів Вченої ради Університету, які відсвяткували свої дні народження у період з 27 червня по 09 вересня, побажавши їм міцного здоров’я, наснаги, творчих успіхів та всіляких гараздів.

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії Андрія Павловича Креневича та співдоповідь проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Анатолійовича Бугрова «Про результати вступної кампанії 2019 року і завдання щодо організації та забезпечення набору вступників до КНУ імені Тараса Шевченка на 2020/2021 н.р.» Вчена рада відзначила, що прийом вступників на навчання за освітніми програмами і спеціальностями освітніх рівнів магістра і бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувся організовано й успішно; на всі вищезазначені програми зберігся порівняно високий конкурс вступників, що створило сприятливі умови для відбору на навчання вступників із високими академічними показниками. Водночас перебіг вступної кампанії висвітлив певні проблеми, на вирішенні яких необхідно зосередити увагу при підготовці до наступного прийому абітурієнтів на навчання в КНУ імені Тараса Шевченка. Після обговорення Вчена рада прийняла відповідне рішення.

Голова Вченої ради Університету Л.В. Губерський представив на розгляд членів Вченої ради проект плану роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р. й проект складу Постійних комісії Вченої ради та плану їхньої роботи, затвердження яких відбудеться на жовтневому засіданні Вченої ради. Після обговорення було прийнято рішення схвалити проект зазначених документів, доопрацювати їх і внести відповідні зміни у робочому порядку.

Заслухавши та обговоривши зміст Положення про наукову і науково-технічну діяльність у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яке представив проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З-поміж інших важливих питань, що розглянуті і схвалені на засіданні Вченої ради, були схвалення інформації про результати виконання ухвали Вченої ради «Про оптимізацію кількості науково-дослідних лабораторій в Університеті» від 22.04.2019 р., затвердження звіту стипендіата Кабінету Міністрів України тощо.

 

 

Вчений секретар                                                       С.І. Дяченко